Wil je meer weten over het gedachtengoed dat de procesbegeleiding van Triagram kenmerkt? De volgende publicaties over leren, organiseren en begeleiden geven daar verder inzage in.

 

  • Leren in team en als team: twee facetten van een zelfde proces (Hovelynck, 2001). Samenvatting van een presentatie over teamontwikkeling als een proces van gezamenlijk leren, waarin ervaringsleren en groepsontwikkeling met elkaar vervlochten zijn.

     

  • Van competentiemanagement naar talentontwikkeling (Hovelynck & Bollen, 2010). Dit hoofdstuk presenteert talentontwikkeling als competentiemanagement ‘revisited’, en daarmee een nieuwe kans. Het biedt tegelijk een inleiding tot ‘appreciative inquiry’.

     

  • Team coaching (Hovelynck & Prins, 2007). Dit artikel licht toe op welke manier coaching kan bijdragen tot verschillende aspecten van teameffectiviteit.

 

 

 

Voor verdere achtergrondteksten kan je terecht bij enkele Engelstalige publicaties.